Fantaisie
à Gregor Piatigorsky
1936
Aleksander Tansman
Wykonawca:
Dominik Połoński – wiolonczela

3. Międzynarodowy Konkurs Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana, 2000:
Dominik Połoński – laureat Grand Prix

Producent koncertu:
Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana

Miejsce:
Sala lustrzana Muzeum Historii Miasta Łodzi

Rejestracja:
℗ Polskie Radio Łódź
zamknij